Esztergomi Református Egyházközség

Ünnepi alkalmaink

2024. Pünkösd

Vasárnap
április 7. 10:00 óra
istentisztelet
Ágoston Csaba
Vasárnap
április 14. 10:00 óra
istentisztelet
Valkiné Guthy Éva
Vasárnap - Hálaadó istentisztelet a templom külső megújulásáért és a Gyülekezeti Ház kialakításáért
április 21. 10:00 óra
istentisztelet
Steinbach József püspök
Vasárnap
április 28. 10:00 óra
istentisztelet
Ágoston Csaba
Vasárnap
május 5. 10:00 óra
istentisztelet
Ágostonné Apáti Gabriella
ÁLDOZÓCSÜTÖRÖTÖK
május 9. 18:00 óra
istentisztelet
Ágoston Csaba
Vasárnap
május 12. 10:00 óra
istentisztelet
Révfalviné Budai Julianna
 
  11:00 óra
Konfirmációs vizsga a presbitérium előtt
ELŐKÉSZÍTŐ ALKALMAK
Szerda
május 15. 18:00 óra
gyülekezeti bibliaóra
Ágoston Csaba
Csütörtök
május 16. 18:00 óra
gyülekezeti bibliaóra
Révfalviné Budai Julianna
Péntek
május 17. 18:00 óra
gyülekezeti bibliaóra
Ágostonné Apáti Gabriella
PÜNKÖSDVASÁRNAP
május 29. 10:00 óra
istentisztelet és úrvacsora
Ágoston Csaba
 
KONFIRMÁCIÓ
PÜNKÖSDHÉTFŐ
május 20. 10:00 óra
istentisztelet és úrvacsora
Révfalviné Budai Julianna
Ágendázik:
Ágostonné Apáti Gabriella

Pályázati támogatás segítségével valósultak meg
az esztergomi református templom felújítási munkálatai

2022.

Befejeződtek az esztergomi református templom felújítási munkálatai, melyek során a templom tatarozását, csapadékvíz elvezetését és a harangszerkezet felújítását végezte el a tatai székhelyű Traverz Kft. A templom külső falának tatarozására a 2016- os átalakítás során már nem jutott fedezet, de az idén végre megtörténtek a szükségszerű javítások, így templomunk újra a Petőfi utca egyik ékessége.

A beruházást Magyarország Kormánya támogatta 14 890 000 forint vissza nem térítendő támogatással. Az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása” című pályázati felhívás alapján megkötött támogatási szerződésünk azonosító száma: EEÖR-KP-1-2021/1-001822.

Új ablakok kerültek a gyülekezeti teremre

2017.

Az esztergomi református gyülekezet pályázat segítségével kicserélte gyülekezeti termének ablakait. A templom 2016-ban befejeződött felújítása után a parókia – gyermek istentiszteleteknek, testvéri együttléteknek és hittan óráknak helyet adó – gyülekezeti termének elöregedett ablakai kerültek sorra.

A hatvan éves ablakok helyére új, szigetelt üveggel ellátott, 7 légkamrás műanyag ablakok kerültek, melyek kívülről a megszokott sötétbarna, belülről a fehér színt kapták. Az új ablakok a gyülekezeti terem komfortjának emelése mellett az alacsonyabb fűtési költséghez is hozzájárultak.

A beruházást Magyarország Kormánya támogatta. A vissza nem térítendő támogatás összege 800 ezer forint volt. A támogatási szerződés azonosító száma: EGYH-KCP-16-0709.

Megújult az esztergomi református templom

2016.

Pályázat segítségével megújult az esztergomi református gyülekezet temploma. A 2014-ben, saját forrásból végzett felújítási munkálatokat további két jelentős beruházás követte. A tető javítása és az ablakok cseréjére. A templom teteje azbeszt-pala fedésű volt, lécezete és gerendázata részbeni cserére szorult. Az ablakokat a korábbi méretet, formát, jelleget és színeket maradéktalanul megőrző, új, borovi fenyőből készülő ablakokra cseréltük le, amelyekbe modern, energetikai szempontból is jelentős megtakarítást eredményező thermo-üvegek kerültek. A tokozatok teljes cseréje is megtörtént. Az ablakcserét Teplánszky Zsolt asztalos mester, míg a tetőfelújítási munkálatokat a Traverz Kft. végezte.

A beruházást Magyarország Kormányzata támogatta. A vissza nem térítendő támogatás összege 10 millió Ft volt. A támogatási szerződés azonosító száma: EGYH-KCP-15-P-0025.

A beruházás eredményeképp a folyamatosan növekvő lélekszámú gyülekezet hitéletének feltételei javultak.